Rammearbejder

I mange år har PETER MADSEN REDERI A/S beskæftiget sig med rammearbejder. Det er jo en selvfølgelighed, at et entreprenørfartøj der kan alt også behersker forskellige rammeteknikker. Det gælder såvel ramning af én enkelt ny træpæl i en lystbådehavn, som ramning af spuns til større nyetableringer såsom moler og kaj strækninger.


Virksomheden har igennem årene udført flere typer rammearbejder. Særligt ramning af træpæle i lystbådehavne til broer og fortøjninger, samt tømmerarbejdet i forbindelse med bygningen af selve broen. Men også ramning af pæle i hårdt træ til stenfyldte molehoveder og ramning af Azobé og stålspuns, er blandt de daglige arbejdsopgaver.


PETER MADEN REDERI A/S kan hurtigt tilpasse sig enhver opgave, da både mandskab og fartøjer som arbejdsudrustning altid er velforberedt. Derudover tilpasses virksomhedens udstyr løbende, hvormed det sikres, at enhver opgave løses på den mest optimale måde.


Da virksomheden har mange kilometer træpæle og mange tons stål på bagen, er ingen opgave hverken for stor eller for lille, så længe den kan nås fra søen. Selv de skjulte hindringer under havbunden vil ikke volde problemer, da der hurtigt kan rigges om til gravning. Med de kraftige maskiner er det selvfølgelig også muligt at trække gamle konstruktioner op


      RAMMEARBEJDER