Dykkerarbejder

PETER MADSEN REDERI A/S har med sine fartøjer og samarbejdspartnere gennem årene udført alle tænkelige typer dykkerarbejder på vanddybder ned til 40 m.


Dykkerarbejdet er et bredt område, og virksomhedens kompetencer spænder lige fra inspektion af undervandskonstruktioner til bortsprængning af gamle fyr og betonkonstruktioner.


Dykkerne kan til opgaven stationeres ombord på entreprenørfartøjerne, men de kan også operere uafhængigt af disse fra selvstændige dykkerfartøjer, gummibåde eller direkte fra kajen.


Undervands kameraer og videoudstyr, med tilhørende udstyr til redigering og kommentering af optagelserne, fjernstyrede undervandsrobotter (ROV) til inspektion på store dybder eller under vanskelige forhold, undervandssvejse- og skæreudstyr, udstyr til højtryksrensning/-spuling og pumpning under vand og dekompressionstank er blot en lille del af det udstyr, der er til rådighed, og som sætter PETER MADSEN REDERI A/S i stand til at løse en hvilken som helst opgave.


Med 50 års erfaring indenfor dykker- og entreprenørarbejde og med et mandskab som sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde, er kvaliteten garanteret. På grund af den stigende fokus på kvalitetssikring og kontrol betragtes det som en væsentlig fordel, at der til enhver tid rådes over dykkere. Dermed sikres det, at kvalitetssikringen og kontrollen bliver ensartet og at kontinuiteten i arbejdet bevares - alt sammen noget som i den sidste ende kommer kunden til gode


      DYKKERARBEJDER